Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany jest do przedstawicieli Instytucji Rynku Pracy i obejmuje organizację regionalnych konferencji oraz dwóch 1,5 dniowych szkoleń w każdym z 16 miast wojewódzkich.

 

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat różnorodnych form zatrudnienia, ułatwiających godzenie ról (np. telepraca, job-sharing, elastyczny czas pracy, wynagrodzenie zadaniowe etc.) oraz opłacalności ich wprowadzania przez pracodawców, a także uświadomienie pracownikom korzyści płynących z wdrożenia takich rozwiązań.

 

W każdym mieście wojewódzkim odbędzie się konferencja w której udział wezmą przedstawiciele regionalnych Instytucji Rynku Pracy oraz reprezentanci władz miasta i regionu, a także zaproszeni dziennikarze mediów regionalnych i lokalnych. Celem konferencji jest zachęcenie przedstawicieli regionu do tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn oraz do działań globalnych, tworzenia sieci łączących Publiczne Służby Zatrudnienia oraz inne Instytucje Rynku Pracy.

 

Bezpośrednio po konferencji rozpoczną się szkolenia których celem jest uzupełnienie
i ujednolicenie wiedzy pracowników Instytucji Rynku Pracy w szczególności Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji pracowników
w zakresie polityki godzenia ról rodzinnych z zawodowymi, a także zaprezentowanie najlepszych praktyk i standardów polskich oraz europejskich związanych z polityką godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Organizacja 16 konferencji w miastach wojewódzkich w których uczestniczyć będzie łącznie 700 osób.
  2. Organizacja 1,5 dniowych szkoleń w 16 miastach wojewódzkich w których udział weźmie łącznie 555 osób.